Kilka słów o tłumaczeniach. Poczytaj najciekawsze informacje

W okresie wszechobecnej globalizacji, biegła znajomość choć trzech języków wydaje się być podstawą. Niefortunnie niezbyt wielu spośród nas dobrze posługuje się przynajmniej jednym językiem obcym. Najpowszechniej używany jest język angielski, ale na zachodzie, między innymi we Wrocławiu, ze względu na niedaleką odległość do granicy z Niemcami przeważa niemiecki.

Biznesmen

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Ponadto wielu Polaków wyemigrowało, lub chce wyjechać za granicę do pracy nie znając wystarczająco języka, a to rodzi komplikacje. Na przykład nierzadko musimy coś załatwić, napisać pismo oficjalne, napisać CV.

Sprawdź też inny zbiór artykułów poruszających omawiany wątek – nie obawiaj się – wejście za darmo (http://adwokatchojka.pl/rozwody.html), zatem kliknij ten odnośnik.

W tego typu sytuacji przydatny jest tłumacz.

Kim jest tłumacz???
Tłumacz to persona, która dzięki znajomości co najmniej dwóch języków obcych dokonuje przekładu wypowiedzi albo tekstu pisanego z języka oryginalnego na język wymagany. Przekład narzuca mu konieczność nie tylko rozumienia tekstu, ale też dynamicznego przekazywania jego treści w języku, na który ma być przełożony. Poza wysokimi kompetencjami językowymi, wprawny tłumacz powinien charakteryzować się umiejętnością szybkiego uczenia się i różnorodną wiedzą, a przynajmniej bardzo dobrą orientacją w swojej specjalizacji. Tłumacz powinien także być osobą wzbudzającą ufność obu stron, którym umożliwia komunikację.

Rodzaje tłumaczeń
Istnieją dwa główne sposoby przekładania tekstów: pisemne oraz ustne. Wśród pisemnych wyodrębniamy:
1)tłumaczenia pisemne ogólne, czyli teksty o tematyce ogólnej, między innymi listy, ogólne oferty handlowe, CV, listy motywacyjne i tym podobne.

2)tłumaczenia pisemne specjalistyczne- obejmują teksty posiadające terminologię fachową z różnego rodzaju dziedzin wymagające podczas przekładu ponadprzeciętnej dokumentacji i konsultacji eksperta. Są to na przykład tłumaczenia prawne, medyczne, techniczne i branżowe.

3)tłumaczenia pisemne przysięgłe – wykonywane przez tłumacza przysięgłego, czyli osobę zaufania publicznego , która specjalizuje się w przekładzie między innymi dokumentów procesowych, urzędowych i zatwierdzaniu obcojęzycznych odpisów tego typu dokumentów. Tłumacz przysięgły może również zatwierdzić tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby. Żeby tłumaczenie przysięgłe było ważne musi mieć pieczęć tłumacza.

Wśród tłumaczeń ustnych mamy dużo podrodzajów, przykładowo:

4)Tłumaczenia ustne konferencyjne

-Symultaniczne (równoczesne) – mają miejsce w izolowanej od dźwięków kabinie, przez którą najczęściej można zobaczyć mówiącego wykładowcę. Tłumacz nie ma kontaktu z oratorem i gdyby miał jakiegoś rodzaju problemy nie posiada możliwości aby go poprosić o powtórzenie wypowiedzi.

-Konsekutywne (następcze) – tłumacz rozpoczyna przekład dopiero, kiedy mówca zakończy swoją wypowiedź (mowa może być podzielone na części). Najczęściej przy tłumaczeniu konsekutywnym tłumacz w trakcie przemówienia stoi obok przemawiającego, słucha go oraz sporządza zapiski.

5)Tłumaczenia ustne prawne/sądowe – winny być wykonywane przez tłumacza przysięgłego. Mogą one posiadać postać symultaniczną lub konsekutywną.

Podczas robienia tłumaczeń ustnych zazwyczaj wykorzystywane są różnego rodzaju urządzenia elektroniczne, chyba że jest to tłumaczenie szeptane (tłumacz stoi obok niewielkiej grupy słuchaczy i przyciszonym głosem tłumaczy na bieżąco przemowę prelegenta).

Gdzie szukać tłumacza???
Najlepszą drogą, by znaleźć odpowiedniego tłumacza, jest internet. Wystarczy wpisać odpowiednią frazę w wyszukiwarkę, przykładowo: tłumaczenia angielski, biuro tłumaczeń ewentualnie, jeżeli jesteśmy zainteresowani konkretnym miastem, możemy dodać jego nazwę, przykładowo: agencje tłumaczeń Warszawa. Następnie starczy się skontaktować z wybranym biurem, wycenić usługę oraz, jeżeli jest to tłumaczenie pisemne, przesłać tekst oryginalny. Jeśli potrzebujemy tłumacza przysięgłego, warto sprawdzić, czy wybrana przez nas osoba znajduje się na liście tłumaczy przysięgłych, znajdującej się na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości.