Tworzymy działalność marketingową

Działalność agencji reklamowej obejmuje kompleksowe projektowanie i przeprowadzanie kampanii marketingowych przez: planowanie i lokowanie reklam w mediach drukowanych, radiu, środkach masowego przekazu, sieci oraz innych publikatorach, projektowanie jak też lokowanie reklam zewnętrznych w formie billboardów, paneli, gablot balonów reklamowych, ekspozycji okiennych, reklam na pojazdach a także autobusach itd., dystrybucję i doręczanie prospektów i próbek promocyjnych, kreowanie stoisk i innych konstrukcji i miejsc wystawowych, prowadzenie kampanii marketingowych oraz dalsze usługi marketingowe mające na celu przyciągnięcie bądź utrzymanie nabywców.

agencja reklamowa

Autor: Jeffrey Beall
Źródło: http://www.flickr.com
Agencja marketingowa nie jest działalnością normowaną, a więc nie są konieczne żadne zezwolenia jak też koncesje. Musimy jednakże przestrzegać wymagań ustawowych w obszarze praw autorskich w reklamie, ograniczeń tematycznych jak też prawa konkurencji. Dobrze jest znać notacje ustawy z dn. 4 lutego 1994 r.

Czy kolekcjonujesz informacje w odniesieniu do studiowanego zagadnienia? Jeżeli tak, to zobacz więcej w omówieniu. Ono również wyda się dla Ciebie zajmujące!

o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych i ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieprawej konkurencji: regulacja z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim jak także prawach pokrewnych mówi, że tworząc reklamę kreuje się dzieła. W momencie utworzenia utworu przez pracownika wszelakie prawa autorskie nabywa pracodawca. Poznaj bliżej tą agencję marketingową.

Agencja brandingowa ma dwa lata od dnia obrania utworu na jego rozpowszechnienie. Regulacja z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieprawej konkurencji zabrania wprowadzającego w błąd oznaczania przedsiębiorstwa, fałszywego oznaczania pochodzenia geograficznego artykułów czy usług, naśladownictwa wyrobów, nieuczciwej reklamy, itd. Jeżeli naszym produktem jest spot będący w sprzeczności z dobrymi obyczajami, uchybiający godności ludzkiej, wprowadzający odbiorcę w błąd, odwołujący się do uczucia strachu, do zabobonów, może on być zakwalifikowany jako marketing noszący znamiona nieuczciwej konkurencji . Branding? Czytaj więcej na do CKiM.

Aby nie zostać pociągniętym do odpowiedzialności za naruszenie prawa uczciwej konkurencji w związku z opracowaniem i rozpowszechnianiem niedozwolonej reklamy (np. za opracowanie nierzetelnej reklamy porównawczej) dobrze jest zastanowić się nad współpracą z prawnikiem, jaki dokładnie oraz fachowo mógłby poradzić w danych kwestiach.